1. Welcome to Shanghai Qianjin Chemical Technology Co., Ltd
   Shanghai Qiaojin Chemical Technology Co., Ltd.
   Add: Room 1606, No. 3 Jiuxin Business Building, Lane 90,Jiuxin Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, China
   Tel: +86-21-61726506
   Fax: +86-21-67718633
   Mobile: +86-13162489634
   Contact Us

    

   Shanghai Qianjin Chemical Technology Co., Ltd.
   Add: Room 1606, No. 3 Jiuxin Business Building, Lane 90,
   Jiuxin Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, China
   Tel: +86-21-61726506
   Fax: +86-21-67718633
   Mobile: +86-13162489634
   E-mail: shqjchemical@163.com
   URL: www.shqjchemical.com